HÖVDING

KÖPVILLKOR

 
Allmänt

Inför din beställning förutsätter vi, Hövding Sverige AB, att du har tagit del av informationen under ”SÅ FUNKAR HÖVDING” på vår hemsida www.hovding.com. Din beställning utgör en anhållan om att ingå avtal med oss. Avtal om köp har träffats när du har gjort en beställning om köp av en vara från hemsidan, alternativt lämnat en beställning via order@hovding.com, och erhåller en orderbekräftelse via e-post i vilken all information om din beställning framgår. Vi skickar varan till dig via post och du meddelas via SMS eller brev när varan finns tillgänglig för avhämtning. Vi äger beställd vara till dess att du har betalat den till fullo och vi har mottagit din betalning.

Priser

Våra priser kan utan föregående avisering ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad mervärdesskatt (moms). I alla priser ingår mervärdesskatt med 25 % inom EU. Om mervärdesskatten ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Avgifter

Gällande avgifter finns på vår hemsida www.hovding.com.

Rea och erbjudaden

Rea och andra speciella erbjudanden gäller endast så långt lagret räcker, om inte annat framgår i samband med erbjudandet.

Betalning

Betalning sker med betalkort eller via Klarna, faktura eller avbetalning. Vid eventuella returer betalas pengarna tillbaka till det kredit- eller bankkortskonto som du använde vid din beställning. Vi accepterar Visa och Mastercard.

Leveranser utanför Sverige

Vi skickar endast paket till länder inom EU genom vår web shop. Om du bor i Schweiz, Norge eller Liechtenstein kontakta oss gärna genom att skicka ett mail till info@hovding.com.

Minderåriga

Minderåriga (barn under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa varor från hemsidan eller via order@hovding.com. Vi ber dig dock att observera att våra varor inte är avsedda att användas av barn under 15 år. Vi förbehåller oss rätten att häva köp gjorda av minderåriga (under 15år).

Ansvar

Vi ansvarar inte om en vara som du har köpt används på ett icke-föreskrivet sätt. I detta avseende hänvisar vi till vad som anges i den användarmanual som medföljer vid köp av våra varor. Innan du börjar använda den vara som du har köpt bör du därför noggrant läsa igenom manualen.

Force Majeure

Vi frånsäger oss allt ansvar för leveransförseningar och brister i vårt fullgörande av förpliktelser och åtaganden enligt dessa köpvillkor, om leveransförseningen eller bristen i fullgörandet har sin grund i omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar, försvårar eller försenar leveransen eller fullgörandet ifråga.

Som omständigheter utanför vår kontroll avses bland annat bestämmelser, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Härtill räknas även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud och liknande eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt

Du har rätt att häva ditt köp om den vara du har köpt av oss inte uppfyller dina förväntningar. Ingen affär är avslutad förrän du har mottagit och godkänt din vara. Du ska vara helt nöjd, annars får du pengarna tillbaka. Är du inte nöjd har du 14 dagars ångerrätt från den dag du mottog din vara. Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri.

Varan måste, för godkänd retur, skickas tillbaka i oförändrat skick och ska returneras i sin originalförpackning tillsammans med samtliga tillhörande manualer och delar. Returen ska göras i samma transportemballage som den kom i eller i likvärdigt sådant. Då du utnyttjar din ångerrätt enligt ovan erhåller du, vid godkänd retur, återbetalning från oss inom 30 dagar från vårt mottagande av varan. Vid återköp krävs kvitto eller annat underlag som styrker att vara är köpt av oss.

För retur kontakta vår kundtjänst på telefon +46 (0)40-23 68 68 eller via mail info@hovding.com för vidare instruktioner.

Om ni önskar får ni gärna använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se) och maila in till info@hovding.com för vidare instruktioner.

Bytesrätt

Du har som kund rätt att byta din vara mot en likvärdig sådan inom 14 dagar efter mottagande av varan (bytesrätt gäller ej reavaror). Varan måste, för godkänt byte, skickas tillbaka i oförändrat skick och ska returneras i sin originalförpackning tillsammans med samtliga tillhörande manualer och delar. Returen ska göras i samma transportemballage som den kom i eller i likvärdigt sådant. Vi står vid byte av vara för kostnaden för returfrakten.
Bytesrätt till och med 8 januari på Julklapps-Hövdingar och skal som köpts 24 nov till 24 december

För byte kontakta vår kundtjänst på telefon +46 (0)40-23 68 68 eller via mail info@hovding.com för vidare instruktioner.

Trygghetsförsäkring & Garanti

Vid köp av Hövding har du möjlighet att köpa till en trygghetsförsäkring, from 2 januari 2018. Trygghetsförsäkringen består av en självriskeliminering i 12 månader via Solid och Hövdings garanti. För att administrera försäkringen kommer vi använda ditt personnummer, detta gör vi på ett säkert sätt som uppfyller reglerna i personuppgiftslagen.

Garantin ersätter dig om din Hövding är defekt eller har blåst upp utan en olycka, så länge den använts på rätt sätt. Garantin gäller under 3 år från att du mottagit din Hövding.

Reklamation 

Om varan är skadad när du får den, om du får fel vara eller om varan på något annat sätt avviker från avtalet mellan dig och oss, har du rätt att reklamera varan. Reklamation av en vara ska ske snarast. En reklamation som sker inom 2 månader efter att du upptäckte felet anses alltid ha skett i rätt tid. Så snart vi har mottagit varan i retur, i enlighet med vad som anges för retur av vara ovan under ”Ångerrätt och retur”, lagar vi, byter ut eller betalar tillbaka pengarna till dig, dock senast 30 dagar efter att vi mottog din reklamation. Hur lång reklamationsfrist som gäller för ditt köp bestäms utifrån tillämpliga regler i det land från vilket du har gjort din beställning. Reklamationsfristen kan dock aldrig överstiga 3 år. Beställer du din vara från Sverige upphör din reklamationsrätt att gälla 3 år efter att du mottog varan. För att reklamera en vara kontaktar du vår kundtjänst på telefon 46 (0)40-23 68 68 eller via mail info@hovding.com.

För att vi ska acceptera reklamationen krävs att varan inte har använts felaktigt, samt att varan inte är defekt till följd av ditt handhavande samt så krävs kvitto eller annat underlag som styrker när varan är inköpt.

Är varan felaktig, defekt eller felexpedierad står vi för kostnaden för returfrakten.

Returansvar

Vid utnyttjande av din ånger-, reklamations-, eller bytesrätt ansvarar du för returnerad vara under returtransport och du är därmed ersättningsskyldig gentemot oss för vara som du returnerar, för det fall varan skulle skadas eller komma bort under returen. Då du har ansvar för returvaran till dess att den når vårt lager, rekommenderar vi att du noterar paketets spårningsnummer.

Leverans

Leverans sker normalt inom 3-5 arbetsdagar. Vid en eventuell leveransförsening har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid. Återbetalning av erlagd betalning sker då inom 30 dagar efter att vi har erhållit ditt meddelande om hävning.
Leverans till privatperson sänds till utlämningsställe, leveranser till företag skickas som företagspaket.
Du som kund ansvarar för att namn- och adressuppgifterna som uppges vid köp är korrekta. Skulle kund önska att byta adress eller mottagare efter att försändelsen lämnat vårt lager förbehåller vi oss rätten att debitera kund den kostnad som transportören debiterar för tjänsten. Vid ej uthämtat paket förbehåller vi oss rätten att debitera kund för kostnader kring försändelsen.

Du meddelas via SMS om mobilnummer uppgavs vid köp, eller via brev när varan finns tillgänglig för avhämtning.

Transport

Vi ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leveransen. Reklamation av transportskadade varor sker enligt vad som anges under ”Reklamation” ovan.

Reservation

Prisuppgifter och annan information som lämnas av oss, lämnas med reservation för eventuella tryck- och skrivfel.

Omdöme

Efter köp kommer du att fått ett mail där vi i samarbete med omdömescommunityt Trustpilot ber dig lämna ett omdöme om oss. Din åsikt är viktig för oss och hjälper oss i vårt fortsatta arbete att bli ännu bättre. Det är helt frivilligt att svara.

Vi bedömer Trustpilot som en trovärdig aktör, för att läsa mer om hur de behandlar personuppgifter https://se.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms 

Rekommendation

Efter köp kommer du att få en fråga direkt i webshopen om du vill rekommendera Hövding till en vän. Detta är helt frivilligt. För att du ska kunna rekommendera Hövding tar vi hjälp av Redeal, en aktör som vi bedömer som trovärdig, läs mer om hur de behandlar personuppgifter https://www.redeal.io/privacy-policy

Presentkort

Presentkortet kan endast köpas med kreditkort, ej faktura eller rabattkoder. Presentkortet kan endast användas av kunder med leveransadress i Sverige. Vid retur av order som betalats med presentkort återförs beloppet till presentkortet efter att returen har registrerats. Det är inte möjligt att byta presentkortet mot kontanter. Presentkortet är en värdehandling, borttappat presentkort ersätts ej. 

Tvister

Svensk lag tillämpas på samtliga köp och beställningar , i den mån inget annat uttryckligen anges i dessa köpvillkor, och eventuella tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Vi följer alltid ARNs rekommendationer.

Företagsinformation

Hövding Sverige AB
Bergsgatan 33
214 22 Malmö

Organisationsnr: 556708-0303
Tel: 040-23 68 68
E-postadress: info@hovding.se